www.boljesik.sk
DOBROVOĽNÉ DRAŽBY

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ĎALEJ ZABEZPEČUJE VEĽMI RÝCHLU A EFEKTÍVNU FORMU PREDAJA NEHNUTEĽNÝCH ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ A TO FORMOU DOBROVOĽNÝCH DRAŽIEB.

Zoznam aktuálnych dražieb

Inštitút DD bol na Slovensku zavedený v roku 2002 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a doplnením zákona Slovenskej rady 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Predaj majetku formou DD je šanca, ako sa záložný veritelia môžu rýchlo a efektívne získať prostriedky z nevyplatených pohľadávok formou mimosúdneho predaja založeného majetku.

Je to tiež možnosť ako vyriešiť neplatičov v spoločenstve vlastníkov bytov, keď na schôdzi vlastníkov bytov môže prísť k tomu, že táto môže nadpolovičnou väčšinou odsúhlasiť predaj bytu neplatiča formou DD.

A konečne je to možnosť, ako rýchlo speňažiť Vašu nehnuteľnosť, ak máte o ňu viacej záujemcov. Dobrovoľnú dražbu je možné opakovať až dokiaľ sa predmet dražby nepredá, taktiež je možné znížiť vyvolávaciu cenu v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách tak, aby sa cena bytu stala pre kupujúcich zaujímavá.

Všetky tieto faktory spolu s minimálnymi nákladmi na uskutočnenie dražby Vám zabezpečujú, že naša firma bude pre Vás tou správnou voľbou pri výbere dražobníka.

V prípade, že by ste sa radi bližšie informovali o presnom priebehu dražby neváhajte nás kontaktovať.

 
 
  Copyright © 2009 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik