www.boljesik.sk
PREKLADATEĽSKÉ služby

PaedDr. VINCENCIA BOLJEŠIKOVÁ, ÚRADNÁ PREKLADATEĽKA JAZYKA NEMECKÉHO. V ROKU 1979 UKONČILA ŠTÚDIUM NA KOMENSKÉHO UNIVERZITE V BRATISLAVE, ODBOR PREKLADATEĽSTVO - TLMOČNÍCTVO, JAZYK NEMECKÝ A FRANCÚZSKY.

Po ukončení štúdia v roku 1979 sa zaoberala technickými prekladmi z oblasti železničnej a oblasti spotrebného strojárskeho tovaru. V roku 1990 bola Krajským súdom v Bratislave menovaná za úradnú prekladateľku jazyka nemeckého. V roku 2006 v zmysle zákona 67/2004 o Znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch úspešne absolvovala skúšku z odborného minima a v roku 2007 odbornú skúšku z jazyka.

Dlhoročné odborné skúsenosti a vedomosti pretavujeme v termínovú ústretovosť ku klientovi. Často sme preklad schopní dodať v lehote do 24 hodín alebo aj skôr. Od menovania PaedDr. Bolješikovej za úradnú prekladateľku sa rozvinula spolupráca s mnohými firmami a advokátmi, ktorí boli s našou službou vždy spokojní.

Úradné preklady sú preklady opatrené guľatou pečiatkou so štátnym znakom. Takéto preklady vyžadujú predovšetkým rôzne štátne orgány a úrady, prekladajú sa rôzne doklady ako vysvedčenia, rodné a sobášne listy, certifikáty, zmluvy a pod.

Úradné preklady sa riadia zvláštnymi predpismi, základná cena je stanovená zákonom.

Kancelária prekladateľky sa nachádza v tej istej budove ako advokátska kancelária.

Kontakt:
Tel.: +421 33 773 20 61
Telefax: +421 33 762 87 45
Mobil: +421 905 404 452
E-mail: preklad@boljesik.sk
 
 
  Copyright © 2009 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik