www.boljesik.sk
VÍTAJTE na našej stránke !

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. JOZEFA BOLJEŠIKA BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 1992. KANCELÁRIA SA NACHÁDZA V CENTRÁLNEJ ČASTI PIEŠŤAN.

PREKLADATEĽSKÉ služby

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. JOZEFA BOLJEŠIKA SPOLUPRACUJE S ĎALŠÍMI ODBORNÝMI PRACOVNÍKMI


Poskytuje právne služby a kompletné právne poradenstvo takmer zo všetkých oblastí práva, najmä občianskeho, obchodného, konkurzného a pracovného.

So zameraním na cudzie jazyky, vypracovanie znaleckých posudkov, poradenstva a pod.

Súčasne advokátska kancelária JUDr. Jozefa Bolješika zabezpečuje komplexné služby súdneho prekladateľstva a tlmočníctva jazyka nemeckého.

 
01 Právne služby, napr. zastupovanie pri súdnych a mimosúdnych konaniach ...
02 Prekladateľské služby, napr. vypracovanie znaleckých posudkov, právne poradenstvo, pohľadávky ...
 
 
 
  Copyright © 2009 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik