www.boljesik.sk
PRÁVNE SLUŽBY ON-LINE

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. JOZEFA BOLJEŠIKA PONÚKA SVOJIM KLIENTOM MOŽNOSŤ KOMUNIKÁCIE A RIEŠENIA PRÁVNYCH KÁUZ Z KANCELÁRIE ALEBO DOMOVA KLIENTA BEZ OHĽADU NA TO, KDE SA KLIENT PRÁVE NACHÁDZA.

Ako postupovať?
Stačí, ak nám prostredníctvom emailu alebo nášho dotazníka popíšete Váš problém a odošlete nám ho. Je nevyhnutné minimálne vyplniť údaj o Vašej e-mailovej adrese, pretože bez zadania e-mailovej adresy nebudeme môcť s Vami ďalej komunikovať a nebude možné Vám zaslať odpoveď. Naša advokátska kancelária Vám v priebehu 24 hodín odpovie. Predovšetkým Vám oznámi predpokladanú cenu za riešenie, za prevzatie zastupovania alebo za vypracovanie analýzy, navrhne ďalší postup a navrhne spôsob ďalšej komunikácie. Po odsúhlasení postupu a vzájomnej komunikácie advokátska kancelária vystaví pre klienta elektronickú alebo bežnú faktúru a zašle ju dohodnutým komunikačným kanálom klientovi. Po jej úhrade na náš účet prevezme advokátska kancelária prípad klienta a v dohodnutom čase vykoná požadované služby. Lehota na vykonanie požadovanej služby je v závislosti od obtiažnosti požadovanej služby min. 24 hodín.

Výhody:
Najdôležitejšiu výhodu ako sme už uviedli je to, že klient nemusí vykonať osobnú návštevu advokátskej kancelárie. Ďalšiu výhodou predstavuje rýchlosť komunikácie, advokátska kancelária Vám odpovie v priebehu 24 hodín. Neposlednú z výhod predstavuje úspora finančných prostriedkov vynaložených na dopravu a úspora straty času stráveného dopravou.

Meno:
Priezvisko:
tel. kontakt:
mail kontakt:
Stručný popis:
Pre promptnú odpoveď odporúčame vyplniť všetky údaje
Captcha
Koľko je 5x3
 
 
  Copyright © 2009 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik