www.boljesik.sk
NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI, KTORÝCH PRIORITOV JE POSKYTOVANIE KVALITNÝCH PRÁVNYCH SLUŽIEB DBAJÚC NA HODNOTY AKO JE DISKRÉTNOSŤ A LOJÁLNOSŤ.

JUDr. Jozef Bolješik, advokát
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne promoval v roku 1978. Od roku 1990 pôsobí ako advokát, ktorý sa zameriava hlavne na obchodné a konkurzné právo, pozemkové právo a na vymáhanie pohľadávok. Ovláda plynule ruský a poľský jazyk.

JUDr. Andrej Fiala, advokát
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne promoval v roku 2000. Od roku 2007 pôsobil ako advokátsky koncipient v AK JUDr. Jozef Bolješika a od roku 2005 ako advokát a venuje sa najmä konkurznému, pracovnému a občianskemu právu.

JUDr. Marcel Maco, advokát
Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde úspešne promoval v roku 2005. Od roku 2005 pôsobil ako advokátsky koncipient v AK JUDr. Jozefa Bolješika a od roku 2009 ako advokát a venuje sa najmä občianskemu, pracovnému a rodinnému právu. Ovláda anglický jazyk.

JUDr. Jozef Bolješik ml., advokát
Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde úspešne promoval v roku 2005. Od roku 2005 pôsobí ako advokátsky koncipient v AK JUDr. Jozefa Bolješika, v roku 2008 úspešne vykonal Advokátske skúšky. Zaoberá sa najmä konkurzným a obchodným právom, rodinným právom a pozemkovým právom. Ovláda nemecký a anglický jazyk.

JUDr. Ivan Beňadik, advokát
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne promoval v roku 2001. Od roku 2003 pôsobil ako právnik a od roku 2008 ako advokátsky koncipient v AK JUDr. Jozefa Bolješika. Zameriava sa najmä na pracovné právo, konkurzné právo a na vymáhanie pohľadávok. Ovláda anglický jazyk

 
 
  Copyright © 2009 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik